Het Regenboogpad

 

                               OM Page

Het Regenboogpad is een pad van dienst dat we samen rond de planeet kunnen leggen zodat onze planeet terug kan geheeld worden. Iedereen wordt uitgenodigd mee dit pad te gaan, samen met zovele andere kleine en grotere initiatieven wereldwijd - om vanuit onze eigen mogelijkheden of vanuit groepswerking terug tot juiste menselijke verhoudingen in de wereld te komen. Juiste verhoudingen naar mekaar toe, en juiste verhoudingen met de andere werelden.

 

                                                                

                                                     

                                                    

 

 7 'Leraren van Kennis en Wijsheid' die actueel een grote waarde vertegenwoordigen op planetaire schaal, en ons via hun leven, hun visie en hun programma aansporen om de hierboven genoemde ‘juiste verhoudingen’ tot stand te brengen. Zij willen niet blind als Guru gevolgd worden. Integendeel: zij stellen zich enkel op als kanalen of middelen om tot meer zelfkennis te komen, en van daaruit tot ontwikkeling van het hogere bewustzijn en Visie tot het grotere geheel.

Een klik op de wereldbol leidt u naar een overzicht van de kern van hun visie. De foto's zelf linken naar de persoonlijke leringen.

Er zijn nog vele andere 'Lichtbrengers'. Velen ervan vindt u terug tussen de verwijzingen en links.  Zij geven een beeld van eenheid in verscheidenheid. Maar allen sporen enerzijds meditatie en contemplatie aan, om het contact met het hoger Zelf weer op te bouwen, en anderzijds rechtschapenheid en belangeloze dienstbaarheid, waartoe deze site wil uitnodigen en bijdragen.

Diepere achterliggende betekenis van de figuren rond de planeet

Bovenaan: Oost en West ontmoeten elkaar in eenheid: Boeddha en Meester Jezus via de godsdiensten het Boeddhisme en het Christendom.

Links en Rechts: Twee leraren: Sri Sathya Sai Baba vanuit een buitenplanetaire bron, Krishnamurti aanvankelijk door de Hiėrarchie als wereldleraar voorbereid.  Dit werd vroegtijdig stopgezet, maar Krishnamurti  behoudt zijn grote waarde.
wereldleraar waarop heel de mensheid wacht is in aantocht: de Christus, het hoofd van de planetaire Hiėrarchie, m.n. de Heer Maitreya.  Het naar buiten treden van de planetaire ashrams van verschillende Meesters is volop aan de gang via de vele graden van medewerkers binnen de Nieuwe Groep van Werelddienaren.

Onderaan drie grote vertegenwoordigers in deze huidige tijd van de esoterische leringen:Helena Roerich (Russische: inprenting via Meester Morya, 1ste straalsashram), Alice A. Bailey (Amerikaanse: inprenting via Tibetaanse Meester Djwhal Khul, 2de straalsashram), en Steiner (Centraal Europa)

Verder in de site wordt o.a. ook verwezen naar o.a. H.P. Blavatsky - 1ste luik via Meester Djwahl Khul. Een derde luik volgt.

Via deze korte toelichting kan men reeds vermoeden dat de begeleiding van de mensheid vanuit de Hiėrarchie volgens een zeer duidelijk Plan verloopt.

Laat ons niet vergeten dat er niets hogers bestaat op aarde dan het gegeven Plan voor het Algemeen Welzijn. Laat ons begrip tonen voor de lessen van het Leven. Zoals Mozes menselijke waardigheid bracht, zoals Boeddha aanzette tot verruiming van bewustzijn, zoals Christus het goede van het leven leerde, zo wordt nu de Nieuwe Wereld geleid naar de ververwijderde werelden! .......Wees daarom niet ontmoedigd door fouten, maar ga opwaarts met de Hiėrarchie van de Leer.
 Bron: Helena Roerich Nieuw Tijdpark Gemeenschap, par. 81