In het hier en nu samenwerken om het verleden te helen en de toekomst te verzekeren

ONTNUCHTERENDE EN BEKLIJVENDE CIJFERS  2012

2,7 miljard armen

1,5 miljard burgers zonder drinkbaar water

1,4 miljard burgers zonder basis gezondheidszorg

1,7 miljard burgers leven in hutten of krottenwijken

25000 mensen per dag komen om van honger

30000 mensen per dag sterven door gebrek aan drinkwater

3 miljoen mensen sterven jaarlijks aan aids

De kostprijs berekend door de Wereldbank om dit recht te trekken:

180 miljard dollar per jaar.

Dit is -zo wordt gezegd- een peulschil in vergelijking met bv. wat het Noorden uitgeeft

aan landbouwsubsidies; m.n. 320 miljard dollar.

De uitgaven voor defentie zijn wereldwijd meer dan het tienvoudige van het noodzakelijke

bedrag dat de Wereldbank aangeeft ter oplossing van deze aanslepende doffe elende.

Niet in dit kostenplaatje meegerekend: woekering en genezing van kanker en andere aandoeningen wereldwijd, de milieuverloederingen

op grote schaal, aanslagen overal en terrorisme,  verhoging van depressies en zelfmoorden, aanslepende conflicten

in midden-Oosten en elders, werkloosheid voor miljoenen burgers, enz.

En toch -zonder moralistisch te willen zijn- lukt het ons - de wereldgemeenschap- niet om de nodige

maatregelen te nemen.

Welke prijs gaat de wereld, de mensheid en mogelijks vooral het Westen hiervoor uiteindelijk betalen?

En verder maar zonder woorden, en liever met beelden, want die zeggen soms veel meer......

 

Leonardo Da Vinci bv. voorzag een heel ander toekomstbeeld voor de mensheid.

 

En ook zij willen graag nog lang doorgaan en staan niet zomaar symbool voor WWF.

                                                                                           

 

En de zeeŽn, zij zijn zo noodzakelijk voor onze planeet. Laten wij hun functie en hun onmetenlijke schoonheid blijven garanderen.

                                                                                  

                                                                                       De nieuwe en nu geŽlimineerde antichrist of niet; zijn zeer dreigende en allesvernietigende taal en die van zijn groepen en sympathisanten, deden en doen vragen naar meer dan alleen maar een oorlog tegen hen en hun medestanders. Deze crisis en zovele anderen leiden naar een en hetzelfde te realiseren doel: wereldsolidariteit en groepsbewustzijn in samenwerking en dienst.

 

Danbaar toch ook omdat haar invloed, die van Uranus, met de dag sterker zal worden, en dit kan niet anders dan positief inwerken op onze gezamenlijke doelstellingen. De invloed van het grotere geheel wordt nog steeds al te zwaar onderschat.

                                                                                                                            

God en mens hebben een afspraak met elkaar en zij zullen beiden deze afspraak nakomen, of moderner vertaald: eens is een groep zielen in vreugde bereid geweest de weg van involutie te gaan, om van daaruit in volle ervaring en bewustzijn terug te keren naar de vader, maar ondertussen grootse diensten te leveren als groep aan de ontwikkeling van het Grotere Geheel.

 

Wijzelf zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop wij beschaving na beschaving hebben ontwikkeld. Moge wij de lessen uit het atlantische verleden leren.

                 

 

En zoals in vorige uitnodiging, laat ik u even pauzeren om gewoon te genieten van het schone, het harmonische en het vreugdevolle, alvorens door te gaan.

 

Ontspanning, tijd, ruimte en stilte, zijn noodzakelijke bouwstenen waarop dienst aan anderen zijn voortgang kan vinden. Zonder dienst, wordt het luiheid.

                                                                 

 

Maar wat veel belangrijker en essentiŽler is: hoe kijken onze kinderen naar deze wereld? Hoe zullen zij de toekomst verder gestalte geven? Welke vragen hebben zij hierbij? Hebben wij hen hier voldoende op voorbereid? Durven zij deze enorme uitdaging aan? Met welke inzet en voor welk doel?

                                             

 

En welke evolutie heeft de kosmos nog in petto?  Zullen wij straks tot de herkenning komen dat micro enkel een weerspiegeling is van macro; dat boven is zoals beneden?                     

                                                                                                                                                 

Maar laat ons beginnen bij de ontdekking van onze eigen nabije werelden........

                                  

En rijkenoverbruggende kontakten leggen.

 

Of zou de wereld er momenteel anders uit gezien hebben mocht 'hij' een vrouw geweest zijn?  Eťn zaak staat vast: vrouwen zijn de rozen en fresias van deze wereld!

Zij zullen de mensheid het ware aquariusgelaat laten zien.

 

 

       Zullen we nog even genieten samen?.......

                                                                                                

 

Of woekert het realisme van de dagdagelijkse werkelijkheid doorheen de beelden van schoonheid, harmonie en vreugde..........

 

                                                                                                            Maar het komt goed, hoe dan ook, want wij zijn maar een piepklein deel van een

                                                                                                            immens, ondoorgrondelijk en niet te vatten groter geheel.

                                                                                                           

 

Zelfs enkel binnen ons zonnestelsel, dat een redelijk klein systeem blijkt te zijn, in vergelijking met andere systemen, zijn de uitwerkende energieŽn van een totale

zonsverduistering al ingrijpend groot op het energetische vlak, ook al gaan vele wereldburgers hier onbewust aan voorbij.

                                                                   

Welvaart voor iedereen?

 

 

Of misleiden wij onszelf? Stellen wij de zaken niet correct voor? Manipuleren wij onze eigen visie op de zaken? Of hoe doen wij toch nog alsof het klopt?

 

                                                                                                     Zij weten wel beter..........

                                                                                                     

 

En hij denkt hetzelfde............

 

                                 En zij ook, of is dit monsterachtige beeld niet uit ons brein ontstaan? Toch wel, niet?

                                          

Of laten wij nog voor eeuwen de wapens leiding nemen met hun voorbijgestreefde maanenergieŽn? Maar het principe van 'geen schade doen' begint wel

in het denken, dan pas in het spreken, het reageren en handelen.

                                                    

 

Ook dit, zo weten ze in Japan, maar dezelfde energie kan tot dienst van de hele mensheid en de planeet in opbouwende, scheppende kracht worden ingezet.

Waar wachten we dan nog op?

 

                                            Of moet zij nog eeuwen haar kind-zijn opgeven uit noodzaak?

                                                                       

 

Laat daarom de bergen spreken en getuigen.......

 

                                                                                                                  

                                                    

 

En mogen wij de diepere betekenis achter dit toeristisch aantrekkelijk natuurfenomeen leren begrijpen........en de energieŽn van Volle en Nieuwe maan leren benutten; niet omwille van de maan, maar omwille van de rechtstreekse verbindende lijn tussen het heersende sterrenbeeld in een bepaalde maand met de zon en de aarde.

 

Zodat tot in mineraal-plant-en dierenrijk weerom harmonie kan ontstaan......

                                                  

 

 

                                  Maar dit diepe verlangen naar harmonie, wat ons geboorterecht is, kan enkel als we dit veranderen............

                                                                                                      

 

Of zou een extra schokje helpen?

                          

 

                                                                        Alleen al een totale transformatie van de kerken, zou wonderen kunnen verrichten................

                                                                                                                    

 

Maar zeker ook de politieke klasse heeft een verpletterende verantwoordelijkheid, samen met de publieke opinie, zodat dit beeld definitief uit de wereld kan

verdwijnen en moeders met hun kinderen een volwaardig bestaan kunnen leiden, samen met hun liefkozende vaders en partners.

 

Laat ons daarom trouw beloven aan elkaar, in lief en leed, in ziekte en gezondheid, in goede en kwade dagen.......en ons Plan tesamen uitwerken in dienst aan

elkaar, mens en samenleving en het Grotere Geheel.

                                                           

 

Hierbij aansluitend en van het grootste belang:  het Wesakfeest. Dit feest vormt ook het hoogtepunt van de jaarlijks wederkerende cyclus. Het is het Feest van de Buddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste geestelijke centrum, Shamballa en de HiŽrarchie. De Buddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de belichaming van Licht en de aanwijzer van het goddelijke doel. Dit feest wordt ieder jaar vastgesteld in verband met de volle maan van Mei en is het hoogste Oosterse Feest.

U kan, om aan te sluiten bij deze meditatie, u best informeren:  De zaadgedachte voor de Volle Maanmeditatie voor dit feest is:"Ik zie, en wanneer het oog geopend is, is alles licht."

Editoriaal

Tijdens deze volle maan maakt de Buddha slechts in 8 minuten contact met de mensheid om haar te zegenen en zo het denken van de mensen te bestralen met het Licht van Wijsheid en de kracht van Shamballa, de plaats waar Godís Wil gekend wordt dichterbij te brengen en het Doel zoals in het Plan neergelegd in te prenten.

Omwille van de nooit eerder geziene nood, crisis en transformatie waarin de mensheid verkeert, is de bijdrage van de Nieuwe Groep van Werelddienaren hierin zeer noodzakelijk en niet zo evident.

Graag leg ik u enkele vragen ter overweging voor m.b.t. dit hoogfeest:

Indien wij hierop "ja" zeggen; laat ons hierin dan als groep samenwerken.

Mogen wij zo werken, het kleine zelf uit het oog verliezend in het besef van de wereldnood.

Met dank voor uw groepsbijdrage.

 

Wandel Mee

Indien u dit wenst, kan u zich verdiepen bij de volgende paginaís van de site: