De Geestelijke HiŽrarchie en het Plan

Home    Terug  Links  & Literatuur

Citaten

opsommingsteken

Het is onmogelijk zich een brug naar het Oneindige voor te stellen, want een brug heeft pijlers nodig. Maar de HiŽrarchie, als de pijlers van een brug, brengt iemand naar de oever van Licht.  Bron: Helena Roerich -  HiŽrarchie - introductie 

 

Het Plan

Waar het plan zich nu voornamelijk op richt is het tot stand brengen van 'juister menselijke verhoudingen'.

Doeleinden:

  1. Het niveau van Ďs mensen bewustzijn op te heffen

  2. Het verhelderen van de internationale toestand.

  3. Het stimuleren van de groepsgedachte met als gevolg: groepsbewustzijn.

  4. Het naar buiten treden van de Planetaire HiŽrarchie.

  5. De eerste stap in dit plan: het ontwikkelen van juister menselijke verhoudingen via het werk van de Nieuwe Groep van Werelddienaren.

  6. Het besef bijbrengen bij de publieke opinie van het bestaan van dit Plan.
    Samengevat uit Bron: Alice A. Bailey: Stof om na te denken blz. 393 -394

Naar boven ēē>

Het Koninkrijk Gods

Bron: Alice Bailey -  Het naar buiten treden van de Geestelijke HiŽrarchie par. 406

Degenen die komen om de liefde van God te openbaren, komen uit det geestelijk centrum, waaraan Christus de naam van "Het Koninkrijk Gods" gaf. Hier vertoeven de "geesten van de rechtvaardigen die volmaakt zijn", hier worden de geestelijke Leiders van het ras gevonden en hier wonen de geestelijke Uitvoerders van Gods plannen, en werken Zij en houden toezicht op menselijke en planetaire aangelegenheden. Door vele mensen worden hieraan vele namen gegeven. Men spreekt erover als de geestelijke HiŽrarchie, als de verblijfplaats van het Licht, als het centrum waar de meesters van wijsheid te vinden zijn en als de grote Witte Loge... Alle heilige boeken in de wereld getuigen van het bestaan van dit Centrum van geestelijke energie. De geestelijke HiŽrarchie is gestadig dichter bij de mensheid gekomen, naar mate de mens zich meer bewust van de godheid geworden is en beter toegerust om met het goddelijke in aanraking te komen.

Achter dit geestelijke Centrum van Liefde en Licht is nog een ander centrum te vinden, waarvoor het Westen geen naam heeft, maar dat in het Oosten Shamballa genoemd wordt. Shamballa of Shangri-Lha is de plaats waar de wil van God gebundeld is en van waaruit zijn goddelijke doelstellingen geleid worden...

 

Verdraaiing van het denkbeeld over de HiŽrarchie

Bron: Psychische energie - Eric Du Meunier

Doorheen de geschiedenis zijn heel wat denkbeelden door de mens vervormd tot soms het omgekeerde van hun oorspronkelijke bedoeling.  Dit is zeker het geval voor de betekenis van het begrip "HiŽrarchie".  Onze samenleving is doordrongen van hiŽrarchieŽn: in het gezin, op bedrijven, in de kerk, in de scholen, in de politiek, in het leger, enz. In deze hiŽrarchieŽn is het meestal de hogere die stelt wat de lagere in rang te doen heeft en dit in regels en wetten aangeeft. 

In hiŽrarchieŽn zoals ze bedoeld zijn is het de hogere in bewustzijn die de lagere in bewustzijn dient met het doel de andere op te tillen in psychische energie.

Macht is dan een geestelijke kracht die deze dienst kan realiseren. 

 

Links & literatuur

Links

Boeken

Naar boven ēē>

  Laatste aanpassing op deze Pagina: 21/07/2011