Lichtdrager

Editoriaal

Beste lezer,

Deze nieuwsbrief is zonder al teveel woorden. Soms zeggen beelden veel meer...

Moge deze uitnodiging tot herinneren, begrijpen en vorm geven u stimuleren tot ...

En nu verder zonder woorden, want het is zoveel meer...

Het Regenboogpad

 

Laat ons herinneren, begrijpen, vorm geven.

                      Laat ons de HiŽrarchie herinneren...     

Moge wij de natuur als partner respecteren...

                                                                                                      

                                                             Het Grotere Geheel heeft zijn eigen verhaal dat onlosmakelijk verbonden is met het onze...Het werk van Edwin Hubble is daarin een gigantische stap voorwaarts...

 

Zijn wij bereid de oorzaak hiervan weg te nemen...Willen wij het schandaal van de armoede definitief tot de collectieve herinnering laten behoren door te delen en te herverdelen...

Corbatchov

heeft op het einde van zijn presidentschap aangegeven dat wij het als mensheid samen moeten doen en dat dit de enige mogelijkheid is...

En ook al zijn de foto's klein, Nelson Mandela getuigt van een Grote Visie voor mens en Wereld...

                                                                                                                                                                           

                                                                       En hij, Mahatma Ghandi, wist dat je enkel de oorlog met jezelf te voeren hebt...

                                                            Hoeveel vredesduiven zullen hun boodschap nog moeten uitdragen...

Aardbevingen zijn, zo wordt ons gezegd, een rechtstreeks energetisch gevolg van het denken van mensen en eveneens het gevolg van een wereldaura vol van irritatie, geweld en angst. Bovendien bouwen we soms door corruptie met slecht materiaal of op plaatsen die beter bouwvrij zouden blijven...   

                                                                                                               

Moeder Aarde: mogen wij bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen...

 

                                                                                                                                                                                              

                                                                            Hoelang nog blijft dit het vergeten continent....

Zijn wij bereid collectief te begrijpen welke de diepere boodschap van aids is, of kiezen we ervoor om enkel veilig te vrijen...

 

                                                                             

Albert Einstein zei:" The only thing I want to know are the thoughts of God, the rest are details"

                                                                                                                                                                                                                      

                                                           Amnesty International roept op de mensenrechten overal te respecteren...

                                                                                                                                           

                                                                                       Anwar Sadat spiegelde ons voor hoe op een andere wijze politiek als middel kan gebruikt worden naar een duurzame vrede. De geschiedenis toont aan dat deze lichtdragers het met het eigen leven bekopen. Moge politiekers wereldwijd tot lichtdragende moed in staat zijn...

 

Moge wij  bij elk ochtendgloren de dag beginnen met de energie alsof het de laatste was...

                                                                                                                                               

                                                                                                                                De astrologie en vooral de 'esoterische' afdeling ervan zal nog veel onthullen van de bestemming van individuen, groepen, steden, landen, volken en rassen. Laat ons alvast beginnen in de kennis ervan te grasduinen...

                                                            Wat Bach op zo'n korte tijd bij elkaar geschreven heeft kan enkel omdat hij als ingewijde zicht had op de onderlinge samenhang van alles met het Ene leven. De kosmos is een en al wiskunde en die wiskunde heeft hij in muziek omgezet...Zijn muziek is vol van genezende en hartopenende kracht...

                                                                                 Corruptie kan definitief de wereld uitgebannen worden als het volk en de publieke opinie dit wil...

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            Rijk of niet, Bill Gates heeft de wereld een andere aanblik gegeven en mogelijkheden geschapen...Hoe wij deze mogelijkheden gebruiken hangt enkel van onzelf af...

Gelukkig is alles vol van electriciteit zodat met regelmaat dat wat teveel in onevenwicht is terug wordt hersteld...

                                                                                                        En ook in deze tijd zijn er artiesten die begrepen hebben waarover het gaat en die een boodschap op hun eigen wijze uitdragen zoals Bono van U2...

                                                                                                                                                                       

                                                          Maar laat ons ook de dieperliggende motivering van Charlie Chaplin niet vergeten...

                                                        En wat zal de wereld en meer bepaald de medische er totaal anders gaan uitzien van zodra het bestaan van het etherisch lichaam, de daarbij horende chakra's en de ziel zelf zullen worden erkend...Moge dit snel tot stand worden gebracht...

                                                                                                           

    Wie weet niet dat hij - de Dalai Lama - de wereld uitnodigt tot 'mededogen' met alles wat dat begrip inhoudt...

                                                                                                                                                        En zonder moralistisch te willen zijn; zij die over veel geld beschikken, dienen te beseffen dat geld energie is die in alle richtingen kan worden gebruikt... De verantwoordelijkheid hierover ligt in de focus van de vrije wil...

                                                                                                                                                   

                                                    De waarheidscommissie van Desmond Tutu heeft bewezen dat 'verzoening' tot op het bot mogelijk is als waarborg voor verdere samenleving en juister menselijke verhoudingen...

                                                                            Diamanten als luxe-artikel of symbool voor zuiverheid en evolutie...

"Time is money"... en verder zonder woorden...

                                                                                                                                        

                                                                        J.T.Zeberio

                                                                                                         heeft een gigantische bijdrage geleverd aan de verdere verdieping van energetische kennis. Wanneer zullen wetenschappers bereid zijn om zijn theorieŽn al was het maar in hypothese te onderzoeken...

 En gelukkig zijn er Erni en Bert die al zovele kinderen -en volwassenen- hebben doen lachen...

                                                                                                                 Zijn alle problemen met Eva begonnen? Of kunnen wij dit verhaal niet verklarend herschrijven? En laat ons herinneren dat de wieg van deze wereld momenteel althans door vrouwen wordt geduwd, niet door mannen...

Europa, met steun van de HiŽrarchie, ontplooit zich tot een schitterend experiment dat nog veel moois in petto heeft, ook al is het beeld nog onaf en kent het schaduwzijden...

                                                                                                                                                                                                                                    Spiraalsgewijze evolutie: laat ons eraan herinneren dat het de bedoeling is om steeds verder te evolueren. Rust is een illusie. Wij zullen doorgaan tot we samen zijn...

                                                                                                                                                            Zo nodigde Franklin Roosevelt de wereld uit om eindelijk komaf te maken met onvrijheden om te komen tot vrijheid van mening, godsdienst, recht op woonst en onderwijs en vrij van angst.

                                                                               

Het wonder van het leven zelf, mogen wij dit nooit vergeten. Elke moeder getuigt van de scheppende en voedende kracht, van schoonheid, harmonie en vreugde. Maar laten wij steeds ook bedenken -zoals tagore ons aanreikt - dat onze kinderen onze kinderen niet zijn. Wij kunnen enkel de dankbaarheid kennen om hen als ziel te mogen leiden naar een eigen vrije ontwikkeling volgens ieders karmische keuze...

                                                                                                Laat ons ook steeds herinneren dat wij niet alleen gaan of staan op onze pelgrimstocht, maar steeds een contactmogelijkheid aangeboden krijgen van zovele broeders aan de andere zijde...

Zijzelf nodigen wereldwijd uit om overal te investeren in kinderen, want zij vormen de toekomst...

                                                                                                                                                               

                                                                                En moge wij alvorens het slapengaan -op advies van Alice Nahon - even in het eigen hart kijken, of we niemand hebben schade gedaan...

                                                        Wie de grootsheid van de bergen ervaart, herkent zonder moeite hoeveel groter en allesomvattender onze reis is en hoe adembenemend -in alle betekenissen- dit -soms- kan zijn...

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                        Maar ook hij dient niet te worden vergeten...

 

 

 

En hoe pijnlijk ook, elke Tsunami is het gevolg van innerlijke oorzaken, door de mens zelf in beweging gezet. Maar ze heeft ook dankbare gevolgen, zoals de immense wereldsolidariteit zoals we hebben kunnen waarnemen vanuit een groeiend groepsbewustzijn van de mensheid....

 

                                                                                                                   

                                                        In heel dit verhaal nodigen ook de dieren ons uit om hen meer in eenlijnigheid te brengen met de mens en laat ons beseffen dat vooral katten, honden en olifanten veel van de mens leren en sommigen onder hen zich klaarmaken om de overstap - indien karmisch toelaatbaar - naar de mensheid te maken...Welk avontuur gaan zij tegemoet...

 

Een van de meest dragende krachten van deze wereld:  HUMOR!!!!!!!

                                                                                                              

                                                                                         

                                                                                          Hij nodigt ons alvast uit tot 'onthaasten'...

Waartoe nodigt erotiek ons uit? Welke scheppende kracht ligt hierin verborgen? Aan u om dit zelf of in samenspraak met uw partner te bepalen...

 

                                                                                        Als vrouw heeft zij- Indira Gandhi - een zeer voorname en evolutieve rol gespeeld in haar land. Vrouwen die in leidinggevende functies komen, wat in de toekomst meer en meer het geval zal zijn, zullen de wereld sterk mede veranderen...

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                        Zo groeien wij van inwijding tot inwijding -waarover zoveel astraal misverstand is gecreŽrd- om uiteindelijk de totale bevrijding te bereiken. Die bevrijding blijkt enkel tot stand gebracht via de wetenschappen van meditatie, antahkaranabouw en de wetenschap van dienst. Moge u zichzelf uitnodigen hierover na te denken...

 

Zo heeft ook Jacques Cousteau de mensheid geconfronteerd met de opmerking dat wij omwille van onszelf, maar ook omwille van het Geheel zeer zorgzaam dienen om te gaan met het milieu en met de zeeŽn en hun burgers in het bijzonder...

 

                                                                                            

                                                             Hij - Jezus - herinnert ons aan de mogelijkheid om onvoorwaardelijk lief te hebben...

                           

                           Jimmy Carter: een werelddienaar eerste klas die ons een spiegel voorhoudt van ware dienst...

                                                                                                                                        

                                                                                                En beginnen wij de boodschap van kanker te begrijpen?

 

                                                                   

Koffie Annan zei toen hij de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst nam dat wij, indien wij niet bereid zijn samen te werken, nog groter lijden zullen moeten tegemoetzien dan wat tot nu toe het geval is geweest...

 

En voor het midden Oosten was hij-Koning Houssein- een prima bemiddelaar, tot zijn laatste dagen...Dialoog is het enige dat oplossingen in zich draagt...

                                   

                                                                                                                                                               

                                                          Moge Licht, Liefde, Sterkte en Zegen uitstralen in ons denken, spreken, reageren en handelen...

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                    Kunnen wij de droom van Martin Luther King verwezenlijken?

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                   

                                                                                                Moge velen de weg van Raja en Agni Yoga gaan...

 

Maar zolang mensen op vuilnisbelten moeten leven, is meditatie niet voldoende...

 

                                                                                                                                                                                                                 Dit kunnen we toch niet voorgoed verloren laten gaan...

 

                                                                                                                                                   

De natuur reageert onverbiddelijk, en vulkanen in het bijzonder laten ons weten dat de aarde god zij dank nog veel potentie in zich draagt ter vernieuwing...

 

                                                                           

                                                                                                                            Alles is prachtig...als wij dat samen zo toelaten...

 

                                                     

                                                     En nog maar eens wat humor bij de volgende plaatjes of zit er toch nog iets meer in verscholen?

Zoals bv. de Wet van Oorzaak en Gevolg?

 

                                                                                                                                                                   

Voor velen was hij een valse profeet. Eťn ding staat vast: zijn verhaal nodigt ieder van ons uit op de eerste plaats onze eigen ziel te volgen als eerste Meester.

 

 

Illusie is nooit ver weg. Op deze foto is niet uit te maken of deze vrouw geniet van de romantische omgeving, of net zeer loopt te piekeren, of geniet van de immense stilte, of zich erg eenzaaam voelt. Hoe belangrijk is dan de verantwoordelijkheid om juist te leren interpreteren...

 

 

                                                                                                                           

De wereld wordt constant uitgenodigd zich te herinneren dat alles wat leeft hartenergie kent en dat de hartfuncties vťťl verder reiken dan de pure organische. De Agni Yoga leert ons deze diepten van kennis, schoonheid en liefde...

 

 

                                                       

Laat ons ook herinneren dat het blanke ras zelf een minderheidsgroep is in de wereld en dat het zichzelf kan uitnodigen de weg van verdraagzaamheid te gaan i.pl.v. die van macht. Het eigen volk eerst is een schrikwekkende afgescheiden gedachte die ťťn voordeel biedt: het brengt mensen noodgedwongen via pijn en lijden sneller bij elkaar in samenwerking en in wereldburgerschap.

 

Hoeveel doden moeten er nog sterven en voor welke belangen...

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                    Steven Spielberg houdt ons vele spiegels voor...

                                                   

                                              Zo ook Sting. Naast Bono van U2 een artiest met het hart op de juiste plaats...

 

 

                                                                                               

In deze tijd zullen ook meer en meer tweelingzielen elkaar vinden om samen in dienst hun weg te gaan...Over zielengroepen en zielenverwantschappen is nog zo weinig bekend... Dit zal snel veranderen...

 

 

En de reagerende natuur, zij heeft vele gezichten, met steeds nieuwe boodschappen...

                                                                                                                                                                   

Geniet maar even...

                                                                                                                                               

En nog genieten, of roept deze foto iets onheilsspellends op...

                                                                                                                   

                         Hij - Walt Disney - mag in dit overzicht niet ontbreken. Wat hij voor kinderen in het leven heeft geroepen is fenomenaal...

 

Wat de natuur soms in petto heeft is soms even onwaarschijnlijk...

 

                                                                                                                                                                           

                                                                           

Maar laat ons herinneren dat in een zekere 'Wesakvalei' -een valei  ten noorden van het Himalayagebergte- de HiŽrarchie jaarlijks samenkomt tijdens het Wesakfeest om de planeet en de mensheid te zegenen en het samenwerkingsverbond tussen Mensheid en HiŽrarchie te versterken...

                                                    

                                  

                                                                                                                                                   

En moge wij onszelf uitnodigen om bij elke volle maan ter meditatie te gaan om het contact met de HiŽrarchie te versterken en onze dienstmogelijkheden te vergroten..

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                 En ook hij - Y.Rabin - werd vermoord omwille van zijn boodschap...

 

 

                                                               

                                   Herverdelen van goederen en diensten om tot juister menselijke verhoudingen te komen...het moet kunnen..

 

                                                                                                               

 

En ook al is deze foto erg klein; het schandaal van de verdeeldheid der kerken en hun rijkdommen dient te transformeren naar een gemeenschap van kerken die vanuit hun eigenheid een gezamenlijke wereldgodsdienst creŽren waarin ieder vanuit eigen benaderingen bijdraagt tot de evolutie van het Grotere Geheel. Eenheid en ťťn mensheid. We zullen dit bereiken!...

 

U kent het verhaal van de rups: elke rups wordt vlinder. Ook wij kunnen die evolutie gaan...

                                                                                                                                       

Wandel Mee:

Nieuwe Groep van Werelddienaren

 

Mogelijkheid om in de klas dit overzicht samen met de kinderen te bespreken.

Reacties op dit overzicht kunnen naar eric.dumeunier@skynet.be of via het gastenboek van de site www.regenboogpad.net

Het Regenboogpad